Přejít na obsah
Úvod | Encyklopedie síťového videa | Detekce pohybu v záběru

Detekce pohybu v záběru

Detekce pohybu v záběru (Video Motion Detection - VMD) představuje metodu, kterou jsme schopni pomocí rozdílů v datech záběrů rozpoznat aktivitu. Funkcionalita může být buďto vestavěná do produktu síťového videa nebo ji může umožnit software. Programování alarmů v záběru vám umožní definovat oblasti, kde chcete detekovat vizuální změny.

Detekce pohybu v systémech využívajících DVR

V těchto systémech jsou kamery připojeny k DVR (Digital Video Recorder), který provádí detekci pohybu na každém video streamu. To DVR umožňuje zmenšit množství zaznamenaného videa, prioritizovat záznamy a používat pohyb v určité oblasti záběru při vyhledávání určitých událostí. Nevýhodou této metody je, že vykonávání detekce pohybu je náročné na procesor a jeho provádění na více kanálech klade na systém DVR velké nároky.

Detekce pohybu v systémech síťového videa

Síťové kamer a video servery mají funkci detekce pohybu zabudovanou v sobě, což přináší oproti systému DVR podstatné výhody - největší z nich je, že detekce pohybu je zpracovaná přímo v síťové kameře nebo ve video serveru. Více viz správa událostí.

Schéma systému využívajícího síťové kamery
a video server Axis pro digitalizaci analogových kamer

Rozhraní pro nastavení detekce pohybu

Rozhraní pro nastavení detekce pohybu v záběru u webkamery AXIS 210

To zmenší zátěž na všechna zaznamenávací zařízení v systému a umožňuje zabezpečovací systém "řízený událostmi" - to znamená, že dokud není detekována aktivita v záběru, neodesílá se žádné video (nebo pouze video s malým počtem snímků za sekundu) operátorovi nebo do zaznamenávácího systému. Můžete nastavit, aby se v případě detekce pohybu v záběru provedla řada automatických akcí - např. uložit obrázky před, během a po události (nazývá se to pre- a post-alarm buffer), začít posílat záběry pro archivaci na určitém místě (např. FTP), poslat upozornění určitým osobám po emailu nebo SMS, můžete také aktivovat světla, zapnout alarm, otevřít nebo zavřít dveře, kontrolovat teplotu apod.

Data o pohybu v záběru mohou být součástí video streamu, aby se zjednodušilo prohledávání zaznamenaných záběrů.

Obrázek ukazuje rozhraní pro nastavení detekce pohybu v záběru v softwaru AXIS Camera Station. Více informací o softwaru pro správu video záběrů.

Výhody zpracování detekce pohybu přímo v kameře (nebo video serveru)

  • Šetří propustnost
  • Snižuje požadavky na výkon zaznamenávacího serveru
  • Nižší nároky na úložný prostor
  • Síťová kamera dokáže spolupracovat s jinými systémy pomocí I/O portů (např. při spouštění alarmu nebo otevírání dvěří)

↑ Nahoru

← Zpět na encyklopedii


Související produkty


Související témata encyklopedie


Encyklopedie síťového videa v PDF

Rozsáhlá sekce o síťovém videu je vám k dispozici ve formátu PDF. Stačí se jen zaregistrovat na stránce "Ceník"

Úvod | Encyklopedie síťového videa | Detekce pohybu v záběru