Přejít na obsah
Úvod | Encyklopedie síťového videa | Integrované systémy

Integrované systémy

V systému síťového videa jsou všechna zařízení připojena k IP síti, což umožňuje použít většinou již vybudované infrastruktury (levných kabelů kroucené dvoulinky) pro přenos videa pro záznam a monitorování. Také to umožňuje integraci s jinými systémy pro více funkcí a snadnější provozování. Mezi systémy, které je možné integrovat patří:

Kontrola přístupu

Pomocí zabezpečovacího systému s integrovaným systémem kontroly přístupu můžete například zachytit video nebo jen záběry, kdykoli někdo vstoupí do dveří nebo opouští budovu. Navíc operátor zabezpečovacího video systému může mít přístup k zachyceným záběrům a rychle tak identifikovat zaměstnance nebo návštěvníky.

Systémy správy budov

Video záběry je možné integrovat do systémů správy budov, jako jsou systémy vytápění, ventilace a klimatizace. Vstupní/výstupní porty síťové kamery mohou sloužit jako vstupní data systému - např. lze použít kameru pro detekování pohybu v zasedací místnosti a na jeho základě ovládat třeba topení.

Kontrolní systémy v průmyslu

Pro složitější automatizované systémy je často třeba vizuálního ověření. Namísto toho, aby operátor musel opouštět kontrolní panel kvůli očitému ověření části procesu, může přes stejné rozhraní sledovat záběry ze síťových kamer. I v případě procesů citlivých na čistotu prostředí, nebo v budovách s nebezpečnými chemikáliemi, může síťové video představovat jediný způsob, jak získat vizuální přístup k procesu. To samé platí pro systému rozvodu elektřiny se stanicemi na vzdálených místech.

← Zpět na encyklopedii


Související produkty


Související témata encyklopedie


Encyklopedie síťového videa v PDF

Rozsáhlá sekce o síťovém videu je vám k dispozici ve formátu PDF. Stačí se jen zaregistrovat na stránce "Ceník"

Úvod | Encyklopedie síťového videa | Integrované systémy