Přejít na obsah
Úvod | Produkty | Video analýza | AgentVI | Software pro analýzu videa AgentVi Vi-System

Vi-System

Software pro detekci ve video záběrech v reálném čase

 
 
 • Uživatelem definované události pro vozidla, objekty a lidi
 • Neomezená kombinace pravidel pro neomezené množství kamer
 • Komplexní analytické scénáře pomocí vrstvení detekční pravidel
 • Podpora pro všechna prostředí, světelné i povětrnostní podmínky
 • Pohodlně škálovatelné řešení
 
 

Vi-Systém vám umožní nadefinovat události, při kterých se spustí různé druhy poplachů. To vše na živých video záběrech.

Funkce

 • Software dokáže detekovat entity v záběru a rozlišovat je na Lidi, Vozidla a Objekty
 • Přesné počítání lidí a vozidel
 • Pokročilé analýzy chování jako je třeba pokus dvou aut, která jedou těsně za sebou, projít detekcí jako jedno auto

Podporovaná analytická pravidla a chování

Osoba

Vozidla

Objekt

Sledování pohybem (PTZ Tracking)

 • Preset — Osoba pohybující se v oblasti
 • Preset — Osoba překračující linii
 • Preset — Vozidlo pohybující se v oblasti
 • Preset — Vozidlo překračující linii
 • Autonomní sledování cíle — Vi-Track

Schéma fungování

Vi-Agent software na kameře

Vi-Agent Proxy na vlastním serveru

Vi-Agent software na kameře

Prvky řešení

 • Kamera s běžícím softwarem Vi-Agent
 • Vi-Server s nadefinovanými detekčními pravidly
 • Software pro správu video záběrů integrovaný s Vi-System, kterému v reálném čase předává detekované události

Od video záběru k varování

 1. Vi-Agent spouští algoritmus na kameře a výsledek (řadu hodnot) předá na Vi-Server
 2. Vi-Server zpracuje hodnoty z několika Vi-Agentů
 3. Jakmile je detekována událost specifikovaná detekčními pravidly, Vi-Server vygeneruje varování (alert)
 4. Varování je odesláno do integrované aplikace pro správu video záběrů (např. Milestone)

Vi-Agent Proxy na vlastním serveru

Prvky řešení

 • Vi-Agent Proxy (VAP) běží na vlastním PC, které s ním může sdílet Vi-Server
 • Vi-Server zpracovává data podle uživatelem definovaných detekčních pravidel
 • Software pro správu video záběrů je propojený s Vi-System a ten mu v reálném čase předává detekované události

Od video záběru k varování

 1. Vi-Agent Proxy (VAP) si bere video stream ze softwaru pro správu video záběrů (např. Milestone)
 2. VAP převede video na řadu hodnot, kterou odešle na Vi-Server
 3. Vi-Server zpracuje hodnoty z několika Vi-Agent Proxy
 4. Jakmile je detekována událost specifikovaná detekčními pravidly, Vi-Server vygeneruje varování (alert)
 5. Varování je odesláno do integrované aplikace pro správu video záběrů

Možnosti použití

 • Zabezpečení a hlídání hranic pozemků
 • Různé typy řízení dopravy
 • Ochrana budov a vybavení
 • Marketingová analýza

Video klipy s ukázkami z provozu

Video klipy z provozu (na stránkách výrobce)

Úvod | Produkty | Video analýza | AgentVI | Software pro analýzu videa AgentVi Vi-System