Přejít na obsah

AXIS 292 Network Video Decoder

Dekóduje digitální video & audio streamy analogovým systémům

Schéma: propojení analogových okruhů pomocí Ethernetové sítě

Následující diagram ukazuje, jak mohou vzdálené analogové monitorovací systémy (zobrazené v dolní polovině diagramu) získat přístup k jakékoli analogové kameře v jiném analogovém systému (vyobrazeném v horní polovině) pomocí Ethernetové sítě. V tomto příkladu byly vybrány dvě analogové kamery (číslo 7 a 8) pro prohlížení jak lokálně tak na dálku.

Network Video Decodery Axis 292
Každý dekodér dokáže konvertovat jeden MPEG-2 nebo Motion JPEG video a audio stream do analogového signálu.

Pokud dekodéry Axis 292 použijete v kombinaci s video servery Axis (jako je třeba AXIS 242S IV) dokáže rychle a levně propojit dva analogové systémy v různých místech pomocí LAN/MAN/WAN Ethernetové sítě. Uživatelé tak mohou použít stávající video matrice a jiné analogové technologie pro přijimání videa a audia ze vzdálených analogových kamer nebo systémů, jako by byly umístěny u nich, ačkoli mohou být v jiném městě.