Přejít na obsah
Úvod | Encyklopedie síťového videa | Digitální vstupy a výstupy (I/O)

Digitální vstupy a výstupy (I/O)

Pohled na zadní část síťové kamery AXIS 210 a zelené I/O konektory

Mezi jedinečné vlastnosti produktů síťového videa patří jejich porty pro digitální vstupy a výstupy, které umožňují připojení externích zařízení, jako jsou zvonky u dveří, detektory (např. kouře, pohybu, zvuku, teploty a vlhkosti), světla (včetně infračervených) a alarmová relé. Vstupy a výstupy je možné spravovat také přes síť a to buď ze vzdáleného počítače nebo automatizovaně pomocí vestavěné logiky v kameře.

Vstupy/Výstupy (I/O - Inputs/Outputs) můžete použít k odstranění zbytečných přenosů záběrů - dokud čidla připojená ke kameře nebo video serveru nejsou aktivována určitým impulsem (pohyb, kouř apod.), není po síti posíláno žádné video.

V případě aktivování vstupních nebo výstupních mechanizmů můžete nastavit automatické provedení určité akce. Například můžete nastavit uložení záběrů před, během a po nějaké události (např. detekován pohyb v záběru) na nějaké místo na síti. Současně může být určitá osoba upozorněna pomocí emailu nebo SMS zprávy na mobilní telefon a mohou být aktivována externí zařízení připojení jako jsou světla, alarmy a zámky dveří.

Příklad použití I/O portů: Síťová kamera připojená
na senzor na okně a k alarmovému systému

Digitální vstupy

Seznam zařízení, která mohou být připojena ke vstupním portům síťové kamery nebo video serveru, je téměř nekonečný. Základním pravidlem je, že to může být jakékolizařízení, které dokáže přepínat mezi otevřeným a užavřeným okruhem.

Typ zařízení Popis Použití
Kontakt dveří Jednoduchý magnetický přepínač, který detekuje otevření dveří nebo oken Když je okruh přerušen (při otevření dveří) kamera může provést nějakou akci
Pasivní infračervený detektor (PIR) Snímač, který detekuje pohyb pomocí tepelného záření Když je detekován pohyb, PIR přeruší okruh a kamera může provést nějakou akci
Detektor rozbití skla Aktivní čidlo, které měří tlak vzduchu v místnosti a detekuje náhlé poklesy (může být napájeno i kamerou) Když je detekován pokles tlaku, čidlo přeruší okruh a kamera může provést nějakou akci

Digitální výstupy

Hlavní funkcí výstupních portů je umožnit síťové kameře nebo video serveru aktivovat externí zařízení, ať už automaticky, nebo pomocí operátora, který je může ovládat na dálku, nebo pomocí softwaru.

Typ zařízení Popis Použití
Relé u dveří Relé, které ovládá otevírání a zavírání zámků dveří Zamykání a odemykání vstupních dveří, může na dálku ovládat operátor (přes síť)
Siréna Alarmová siréna se spustí při určité nastavené události Produkty síťového videa mohou aktivovat sirénu, když detekují pohyb pomocí svého vestavěného detektoru pohybu, nebo pomocí "informací" z digitálního vstupu
Alarmové/zabezpečovací systémy Alarmové zabezpečovací systémy nepřetržitě monitorují a normáně otevřený/zavřený alarmový okruh Produkty síťového videa mohou fungovat jako součást alarmového systému, kde fungují jako senzory a vylepšují alarmový systém přenosy video záběrů, které spouští události

↑ Nahoru

← Zpět na encyklopedii


Související témata encyklopedie


Encyklopedie síťového videa v PDF

Rozsáhlá sekce o síťovém videu je vám k dispozici ve formátu PDF. Stačí se jen zaregistrovat na stránce "Ceník"

Úvod | Encyklopedie síťového videa | Digitální vstupy a výstupy (I/O)