Přejít na obsah

Použití mediakonvertorů pro připojení IP kamer

V případě rozsáhlejších LAN a v metropolitních sítích je nutné IP kamery připojovat na delší vzdálenost. Velice často se využívá optických kabelů. U optických kabelů je výhodou galvanické oddělení koncových míst, odolnost proti elektromagnetickému rušení a vyšší přenosová kapacita než u metalických kabelů.

Připojení optických tras pomocí mediakonvertorů přináší oproti použití přepínačů s optickými porty některé výhody:

  • Lze použít stávající „metalické” přepínače a není nutné investovat do nového přepínače s optickými porty
  • Při návrhu nové LAN se používají levnější přepínače osazené pouze metalickými porty a připojení optických tras se řeší samostatnými mediakonvertory podle počtu a typu optických segmentů. Víceportové optické přepínače jsou finančně náročnější
  • Výrobci mediakonvertorů nabízejí širší řadu konverzí než výrobci přepínačů s optickými porty
  • Jednotlivé mediakonvertory lze libovolně kombinovat podle typy připojovaného optického vlákna a podle požadované rychlosti