Přejít na obsah
Úvod | Produkty | Software | Milestone | XProtect Utilities

XProtect Access Control XProtect Access Control

Spojení kontroly přístupů a videa

XProtect Access Control modul spojuje kontrolu přístupů a video do jednoho výkonného bezpečnostního řešení. Rozšíření schopností Mileston Integration Platform (MIP), XProtect Access Control umožňuje jednoduchou integraci řešení správy přístupů třetích stran do XProtect Smart Client. To dává uživatelům konsolidované rozhraní k obsluze systémů kontroly přístupů. Dedikované funkce v XProtect Smart Client umožňují uživatelům efektivně monitorovat přístupové události, manuálně kontrolovat průchody a řídit vyšetřování na specifických přístupových bodech nebo držitelích karet.

XProtect Access Control není systém kontroly přístupů, ale video rozhraní, které zpřístupňuje nejčastěji používané funkce kontroly přístupů pro uživatel XProtect Smart Client. Je to cesta jak využít výhod Milestone video správcovského softwaru a systémů kontroly přístupů třetích stran od vůdců trhu. Plug-in integrační Framework umožňuje prodejcům jednoduše integrovat jejich systémy s Milestone softwarem a vytvořit tak výkonné a jednotné řešení.

Klíčové vlastnosti

Zvyšuje efektivitu

Potřebuji pracovat s dvěma separátními systémy?
XProtect Access Control nabízí primární a nejčastěji používané funkce systémů kontroly přístupů jako součást XProtect Smart Client. Díky tomu eliminuje potřebu uživatelů pracovat s více nezávislými systémy. XProtect Access Control podporuje integraci několik systémů kontroly přístupů do jedné instalace. Uživatelé mohou ovládat rozdílné systémy kontroly přístupů ze známého rozhraní XProtect Smart Client

Monitorování přístupů

Mohou dostat přehled o všech dveřích v instalaci?
Informace z integrovaných systémů kontroly přístupů jsou zobrazeny v mapových funkcích XProtect Smart Client. Dveře jsou přidány do mapy ukazujíc jejich aktuální stav. Operátoři získávají okamžitý přehled a schopnost kontrolovat dveře a ostatní přístupové body přímo z mapy.

Dostanu alarm v případě události proniknutí nebo jiné abnormální situace?
XProtect Access Control se integruje bezproblémově s funkcemi řízení alarmů v Milestone softwaru, což umožňuje přijímat alarmy založené na událostech ze systémů kontroly přístupů. Časové plánování umožňuje přiřadit různé úrovně na základě dne v týdnu a hodiny.

Asistence kontroly přístupů

Mohu vidět, kdo požaduje vstup přes zabezpečené dveře?
XProtect Access Control poskytuje přímou notifikaci přístupových požadavků s korespondujícím videem a informací o držiteli karty. Tím umožňuje okamžitou vizuální validaci lidí požadujících přístup. Operátor může také detekovat, validovat a jednat v případě události integrovanou dvoucestnou audio podporou a schopností asistovat pří průchodu ovládáním dveří a bran.

Vyšetřování přístupů

Mohu ověřit, že držitel karty má zakázaný přístup?
V Access Control v XProtect Smart Client je jednoúčelová karta umožňující rozsáhlé vyhledávací schopnosti v událostech, relevantních videích a informacích o držiteli karty asociovaných k určitým dveřím na držiteli karty. Vyhledávání událostí umožňuje uživateli vyhledat specifické přístupové události nebo identitu držitele karty a vygenerovat PDF report obsahující video náhledy z přidružených kamer.

Jak mohu zdokumentovat nežádoucí nebo podezřelé průchody?
V případě události nežádoucího průchodu nebo proniknutí, evidence dokumentující incident může být jednoduše vytvořena použitím obsáhlého záznamu událostí nebo vyšetřením videa a exportní funkcí v XProtect Smart Client

Úvod | Produkty | Software | Milestone | XProtect Utilities