Přejít na obsah
Úvod | Encyklopedie síťového videa | Metody přenosu dat

Metody přenosu dat

IP adresy

Aby bylo možné připojit nějaké zařízení k internetu nebo k LAN (Local Area Network), musí mít unikátní adresu, běžně označovanou jako IP adresa. IP adresu tvoří čtyři čísla oddělená tečkou; každé z těchto čísel je v rozsahu 0-255. Příklad IP adresy: 192.36.253.80. První tři skupiny čísel (192, 36, 253) budou stejné pro všechna zařízení na daném segmentu.

Protokoly pro přenos dat používané u síťového videa

Nejběžnějším protokolem pro vysílání dat na dnešních počítačových sítí je protokol TCP/IP. Funguje jako nosič pro mnoho jiných protokolů; patří mezi ně HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), který se používá pro prohlížení webových stránek přes internet.

TCP/IP protokoly a porty používané pro síťové video

Běžně používané protokoly a jejich čísla portů:

 Protokol Přenosový
protokol
Port Běžné použití Použítí v síťovém videu
FTP
File Transfer Protocol
TCP 21 Přenos souborů přes internet nebo intranet Přenos záběrů nebo videa ze síťových kamer nebo video serverů na FTP server nebo do aplikace
SMPT
Send Mail Transfer Protocol
TCP 25 Protokol pro odesílání emailů Síťová kamera/video server může posílat obrázky nebo upozornění pomocí vestavěného emailového klienta
HTTP
Hyper Text Transfer Protocol
TCP 80 Používá se pro prohlížení webových stránek, tedy přijímání stránek z webového serveru Nejběžnější způsob přenosu videa ze síťové kamery/video serveru, kde kamera/server funguje vlastně jako webový server, který zpřístupňuje video uživateli nebo aplikačnímu serveru
HTTPS
Hypertext Transfer Protocol přes Secure Socket Layer
TCP 443 Používá se pro zabezpečený přístup ke stránkám; používá šifrovací technologii Zapezpečený přenos videa ze síťové kamery/video serveru lze také použít pro autentifikaci vysílající kamery pomocí digitálních certifikátů X.509
RTP
Real Time Protocol
UDP/TCP nedefinován Standardizovaný formát RTP paketů pro poskytování zvuku a videa přes internet. Často se používá pro streamování média systémů nebo pro video konference. Běžný způsob přenosu MPEG videa
Přenos může být jak unicast(jeden na jeden) nebo multicast (jeden na mnoho)

IP používá dva standardní protokoly: Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP). TCP poskytuje spolehlivý přenosový kanál založený na připojení, dokáže rozdělit velké objemy dat do menší paketů, které se víc hodí pro použitou fyzickou paměť a zajistí, že data vyslaná z jednoho konce budou obdržena na druhém. Protokol UDP není založen na připojení a negarantuje doručení zaslaných dat, takže nechává veškeré kontrolní mechanismy a kontrolu chyb na samotné aplikaci.

  • Unicast – odesílatel a příjemce komunikují na principu bod-bod. Datové pakety jsou adresovány pouze příjemci a žádný jiný počítač na síti je nebude muset zpracovávat.
  • Multicast – síťová komunikce mezi jedním odesílatelem a několika příjemci. Technologie multicast se používají pro snížení zátěže sítě, když se na jeden zdroj videa chce podívat více uživatelů, protože dodávají stejný datový tok stovkám příjemců. Největší rozdíl v porovnání s unicastingem je v tom, že video stream je třeba odeslat pouze jednou. Multicasting (IP-Multicasting) je běžně používán ve spojení s RTP přenosy.
  • Broadcast – vysílání od jednoho odesílatele všem bodům v síti. V LAN síti, jsou bradcasty obvykle omezené na určitý síťový segment a nejsou nepředstavují praktický způsob vysílání videa po síti.

↑ Nahoru

← Zpět na encyklopedii


Související témata encyklopedie


Encyklopedie síťového videa v PDF

Rozsáhlá sekce o síťovém videu je vám k dispozici ve formátu PDF. Stačí se jen zaregistrovat na stránce "Ceník"

Úvod | Encyklopedie síťového videa | Metody přenosu dat