Přejít na obsah

NLSS Vzdálená správa NLSS Vzdálená správa

Snadný přístup z mnoha zařízení přes webové rozhraní

 
 
 • Přístup, konfigurace a monitorování odkudkoli a kdykoli
 • Sledování až čtyř video steamů naráz
 • Podpora kamer se standardy
 
 

NLSS Cloud služby poskytují vyšší mobility, efektivitu a bezpečnost.

Tyto zvýhodněné servisní balíčky poskytují uživatelům možnost přistupovat, konfigurovat a monitorovat všechny prvky jejich bezpečnostního systému odkudkoli a kdykoli pomocí webových prohlížečů a mobilních zařízení.

NLSS Cloud služby

RMS poskytuje inovační cestu jak spravovat bezpečnostní systémy v jedné síti nebo napříč více sítěmi odkudkoli na světě. Bezpečnostní data jsou provázána mezi sítěmi na konsolidovaném rozhraní, které nabízí uživatelům komplexní pohled na bezpečnostní operace. Užitečné služby obsahují Remote Audio Service (RAS) a Remote Video Storage (RVS). Balíček RAS umožňuje obousměrnou komunikaci mezi bezpečnostními zařízeními jako jsou kamery. RVS balíček nabízí zálohování dat kritických událostí a jejich uložení mimo síť.

 • Přistupujte k vzdáleným sítím z intuitivního mapového rozhraní.
  Intuitivní mapové rozhraní
 • Sledujte naráz až čtyři video steamy.
  Sledování čtyř video streamů naráz
 • Přistupujte k datům na mobilních bezdrátových zařízeních jako jsou smartphony a tablety.
  Přístup ze smartphonu Přístup z tabletu

Technologie NextConnect

NextConnect je patentovaná peer-to-peer technologie, pomocí které fungují NLSS Cloud služby. Pomocí NextConnect uživatel naváže přímé spojení ze vzdáleného počítače do lokálního NLSS Gateway. Každé další přihlášení uživatele do systému naváže přímé spojení s dalšími uživateli. Přehrávání vzdáleného videa je rychlejší a plynulejší, protože je streamováno přímo na klienta a data nemusejí zbytečně vést počítačem, který je teprve odesílá. Toto efektivní směrování videa a ostatních dat také redukuje použitou šířku pásma a je tak výhodný i pro uživatele.

Použití Cloudu

Na základě vylepšení v technologii cloud computing, NLSS Cloud služby nabízejí více než ostatní hostované modely služeb, které jsou v současnosti nabízeny na bezpečnostním trhu. Uživatelé mohou nejenom přistupovat k datům, jako jsou události nebo videa, mohou být také propojeni se svým systémem a jeho zařízením napříč více sítěmi pomocí většiny zařízení s webovým prohlížečem. Uživatelé si mohou prohlížet živé nebo nahrané video, ovládat kamery a dveře, exportovat reporty, komunikovat v lokálních sítích a využívat další možnosti z bezpečného prohlížeče. NLSS Cloud služby pracují s platformou NLSS Gateway's Unified Security Platform, takže uživatelé mohou těžit z celkového přehledu bezpečnostních funkcí včetně videa, přístupu, analýz a detekce narušení.

Hlavní vlastnosti:

 • Vzdálený přístup ke všem systémovým vlastnostem pomocí webového prohlížeče včetně nastavení kamery, živého přenosu dohledového videa, ovládání dveří a dalších.
 • Multi-síťové zobrazení videa: Streamujte video naráz až ze čtyř různých sítí a zobraze je na jednom displeji.
 • Plně duplexní audio: Komunikujte v lokálních sítích přes webové rozhraní pomocí kamer podporujících audio.
 • Zobrazení online stavu sítě: LED diody na mapovém rozhraní indikují, zda je síť ve stavu online nebo offline.
 • Podpora mobilních zařízení: Přístup a rozhraní pro všechny systémové vlastnosti z podporovaných mobilních zařízení.
 • Vzdálená aktualizace softwaru: Software produktu NLSS Gateway může být aktualizován vzdáleně, čímž eliminuje potřebu podpory přímo na místě.
 • Automatická záloha konfigurace databáze: Eliminujte výpadky v případě poruchy. Automaticky zálohujte všechny konfigurace databáze na zařízeních NLSS Gateway a připojených zařízeních.
 • Replikace konfigurace: Konfigurace produktu NLSS Gateway budou replikovány pro případ výměny vadného hardwaru nebo přidání nového zařízení, čímž se předejte výpadkům systému.
 • Podpora kamer, podporujících standardy: Narozdíl od typických hostovaných modelů jsou NLSS Cloud služby kompatibilní s jakoukoli kamerou, podporující standardy, čímž si mohou uživatelé vybrat zařízení, které nejlépe vyhovuje jejich požadavkům.
 • Pokročilá výměna hardwaru: Produkty NLSS Gateway s balíčkem NLSS Cloud služeb obsahují rozšířenou záruku. Next Level zajistí výměnu kompletního hardwaru v případě nefunkčnosti pro zabránění výpadkům.
 • Neomezené sledování živého videa: V případě pohotovosti potřebuje sledovat přenos živého videa více lidí naráz, včetně policie, pohotovostních týmů, správců zařízení a dalších. Tradiční vzdálené video systémy omezují počet lidí, kteří mohou přistupovat souběžně k videu, kvůli degradaci kvality videa. NLSS Cloud služby, založené na technologii NextConnect, umožňují neomezený počet uživatelů, sledujících naráz stejné video.
 • Žádný jediný bod selhání: Decentralizovaný charakter technologie NextConenct také zvyšuje robustnost, protože odstraňuje tzv. jediné body selhání, které mohou být charakteristické pro client-host systémy. Pokud jeden bod selže, systém se automaticky připojí na další přístupový bod.

Vzdálené úložiště videa - již brzy!

 • Ukládejte video mimo síť pro eliminaci potencionální ztráty dat v lokálních sítích.
 • Nikdy nepřijdete o Vaše videa z kritických událostí. Označte video klipy pro uložení navždy.