Přejít na obsah

Foto striatic, retinafunk

Analyzujte počty zákazníků v obchodě, abyste mohli správně rozhodnout o počtu zaměstnanců nebo o otevírací době. Ukaž mi, jak funguje počítání zákazníků →


Zachyťte data z pokladních systémů souběžně s video záběry. Software vám umožní tato oddělená data propojit, takže budete schopni dohledávat nakoupené položky na video záběrech. Jak funguje integrace s pokladními systémy →


Při detekci pohybu ve vámi definovaných částech záběru, může dohledový systém spustit záznam obrazu pro pozdější analýzu. Před- a po-alarmová vyrovnávací paměť zajistí, že budou uchovány i důležité záběry kolem klíčové události. Ukaž mi, jak funguje detekce pohybu →


Dokážete zachytit informace o každém vozidle, které přijede na parkoviště nebo opustí čerpací stanici apod. Jak funguje analýza poznávacích značek →


Další výhody IP kamer v obchodě →

Úvod | Řešení | Obchod