Přejít na obsah

Průmysl

IP video je v současnosti používáno například pro monitorování výrobních linek, průmyslových a farmaceutických postupů, automatizaci a kontrolní systémy skladů.

Efektivita výrobního závodu může být výrazně zvýšena pomocí použití "virtuálních očí".

Příklady možnosti nasazení kamer v průmyslu:

Kontrolní místnost

Například v závodě, kde probíhá zpracování kamene nebo probíhají chemické procesy, tedy v závodech, kde je riziko úrazu zaměstanců, poskytuje vzdálený monitoring výroby ideální řešení. Síťový video system poskytuje záběry pracovníkovi v kontrolní místnosti a dává mu tak příležitost kontrolovat poruchy přístrojů bez sebemenšího nebezpečí vdechnutí prachu nebo toxických výparů.

Výrobní linky a roboti

Kamery, pozorující automatické výrobní linky nebo roboty mohou být naprogramovány tak, aby v případě rozpoznání něčeho neobvyklého zaslaly upozornění e-mailem. Touto cestou jsou zaměstnanci továrny ušetřeni monotónního a časově náročného sledování správné funkce přístrojů.

Řešení závad

Pokud se vyskytne porucha a v blízkosti nejsou servisní inženýři, může být síťové video použito pro virtuální schůzku a poskytnutí vzdálené technické podpory.

Suroviny a výrobky

Naakumulované ztráty za drobné krádeže surovin, které jsou do závodu dováženy a vyhotovených výrobků, které jsou odváženy, se můžou stát postupem času velkým problémem. Síťové kamery zde plní úlohu prevence zločinu, stejně tak mohou nabídnout snadný způsob, jak kontrolovat efektivitu způsobu nakládání a vykládání.

Skladovací prostory

Ujištění se, že systém skladování pracuje dobře, tedy že zboží je přístupné a manipulace s ním efektivní, může výrazně ovlivnit konečné zisky průmyslového závodu. Skutečnost, že je sklad většinou řízen vzdáleně, většinou kvůli menším nákladům, ho činí dalším vhodným místem pro instalaci síťového videa.

Volkswagen (Germany), Pines Manufacturing (USA) a China XiNan Power Elc. jsou příklady zákazníků Axis, kteří využívají síťové video pro sledování.

↑ Nahoru

 

Úvod | Řešení | Průmysl