Přejít na obsah
Úvod | Produkty | Software | Milestone | XProtect Proffesional

XProtect™ Remote Client

 • Sledovat živé záběry nebo záznamy z 1 až 16 kamer ze stejného nebo z různých serverů zároveň.
 • Pokročilá navigace ve video záběrech včetně zrychleného/zpomaleného přehrávání, skok na určité datum a čas, přehrávání snímek po snímku a hledání pohybu v záběru
 • Individuální pohledy mohou mít různá, uživatelem definovaná rozložení: souběžné sledování živých záběrů nebo přehrávání zaznamenaných z více serverů v jednom pohledu
 • Sdílené pohledy mohou být spravovány centrálně pomocí serveru s administrátorskými/uživatelskými právy a skupinami
 • Importujte statické nebo aktivní HTML mapy, které vám umožní rychlou navigaci ke kamerám a vhodným pohledům na prostory.
 • Aktivování Matrixu pomocí obrazových map prostorů přes JavaScript nebo přes integraci s centralizovaným systémem kontroly přístupem.
 • Ovládání výstupních portů různých relé - např. pro otevření dveří.
 • Rychlý přehled sekvence s detekovaným pohybem.
 • Rychlý přehled událostí/poplachů.
 • Ovládání PTZ kamer na dálku i pomocí přednastavených pozic.
 • Ovládání natočení kamery na dálku pomocí Point-and-Click.
 • Ovládání zoomu kamery na dálku pomocí vybrání části záběru.
 • Můžete převzít kontrolu nad natočením a zoomem kamery, která právě provádí patrolování (pohybuje se automaticky po dané dráze), pokud pak nebudete určitou dobu s kamerou nic dělat, přejde sama zase do patrolování.
 • IPIX 1×2 nebo 2×2 "Quad View" pro sledování celého okolí v úhlu 360°C najednou.
 • Volitelná úroveň komprese obrazu ve streamu ze serveru ke klientovi vám umožňuje lepší využití propustnosti.
 • Můžete vytvořit videa ve formátu AVI nebo obrázky ve formátu JPG.
 • Tisk reportů o událostech s uživatelem vloženým komentářem.
 • Přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla systému XProtect™.

XProtect™ Smart Client

Smart Client obsahuje všechny vlastnosti XProtect™ Remote Client a mnohem víc:

 • Živý digitální zoom umožňuje záznam běžného záběru, zatímco operátor sleduje digitálně zazoomovaný detail záběru.
 • Načtení záběru pouze při změně ("Update On Motion Only") optimalizuje využití procesoru, protože dovoluje automatické detekci pohybu ovládat načítání záběru. Výsledkem je stabilní obraz až do chvíle, dokud nedojde k pohybu.
 • Sdílené i individuální pohledy na kamery nabízí rozložení záběrů kamer ve formátu 1×1 až 8×8 navíc k asymetrickým pohledům.
 • Podpora pro více monitorů - hlavní okno a jakýkoli počet náhledů nebo full screen pohledů.
 • Funkce Hotspot pro práci s detailním záběrem kamery, kterou si vyberete z celkového pohledu obsahujícího několik kamer.
 • Funkce Carousel vám umožní nadefinovat pohledy, kde pak rotují zadané kamery, které přitom nemusíte mít ve stejném okamžiku v hlavním pohledu.
 • Funkce Matrix pro sledování živých záběrů z několika kamer přes Obrazový server (Image Server) v jakémkoli rozložení pohledů, s nastavitelným způsobem obměny - to vše kontrolované na dálku přes počítače posílající Matrix příkazy.
 • Můžete zadávat Matrix příkazy, které zobrazí živé video záběry na vzdálených počítačích, na kterých běží Matrix Monitor nebo Smart Client se zásuvným modulem Matrix
 • Pokud kamera umožňuje přenos zvuku, budete ho moci slyšet jak živě, tak ze záznamu.
 • Možnost přímo z menu natočit kameru do předem dané pozice.
 • Možnost přejí na určitou kameru přímo z menu.
 • Kopírovat záběry z kamery do clipboardu.
 • Manuální spouštění eventů aktivací ze seznamu definovaného administrátorem.
 • Zvuková upozornění na detekovaný pohyb nebo na událost u kamery.
 • Funkce "Smart Search" vám umožní ve vybrané části záběru kamery hledat pohyb. V záběru kamery můžete definovat oblasti, ve kterých se má detekovat pohyb.
 • Grafická časová osa obsahuje skrolovatelný přehled zaznamenaných sekvencí - můžete volit časový odstup mezi sekvencemi tak, abyste v nich měli přehled.
 • Funkce digitální zoomu je dostupná i při přehrávání záznamů.
 • Několik funkcí pro tisk obrázků.
 • Exportování "Důkazního CD" obsahujícího databázi a Přehrávač záznamů (Recording Viewer) pro okamžité a snadné přehrávání záznamů policií.
 • Možnost šifrování a ochrany heslem pro exportované záznamy a soubory.
 • Přidělení klávesových zkratek často používaným klávesám.
 • Přidělení tlačítek na joystiku často používaným akcím.
 • Při zobrazení stránky HTML skrytí nástrojové lišty.
 • Stav kamery zobrazen jako text v titulku aktivního okna jako zelená (živě), červená (záznam) nebo žlutá (stop).
 • Optimalizovaná kvalita videa a záznamu při zvětšení do maximalizovaného okna.
 • Kontextová nápověda.
 • Přihlášení do systému pomocí uživatelských účtů v Microsoft Active Directory.

Matrix Monitor

 • Virtuální Matrix přímo zobrazuje živé záběry až ze 4 kamer zároveň, které lze spouštět na dálku pomocí vzdálených Matrix příkazů.
 • Kamery se střídají podle vzoru "první dovnitř, první ven" (FIFO)
 • Více událostí může využívat jeden Matrix monitor a jedna událost může využívat několik monitorů.
 • Ruční nebo automatické potvrzování vzdálených Matrix příkazů.
 • Přehrávání živých záběrů při maximální snímkové frekvenci, kterou dovoluje kamera.

PDA klient

 • Živé záběry nebo záznamy z jednoho nebo více serverů přes poloviny nebo přes celý displej PDF.
 • Při sledování živých záběrů můžete ručně ovládat natočení a zoom kamery (PTZ) nebo využít přednastavených pozic. Můžete také ovládat výstupní relé kamery a aktivovat tak třeba otevření dveří, rozsvícení světel apod.
 • Při hledání záznamů můžete přejít na konkrétní čas a datum, nebo na další detekovaný pohyb v záběru, nebo můžete použít přehledy sekvence detekovaných pohybů.
 • Při sledování záznamů můžete použít různou rychlost nebo si třeba nechat zobrazovat záznam snímek po snímku.
 • PDA klient se připojí k serveru XProtect Enterprise pomocí jakéhokoli IP připojení - obvykle přes bezdrátový LAN, GPRS apod.
 • Komprese videa ze serveru na PDA optimalizuje využití přenosové kapacity.
 • Přihlášení do systému pomocí XProtect™ uživatelského jména a hesla.

Možnosti integrace:

 • Kompatibilní s XProtect™ Transact, který integruje kamerový dohled s ATM nebo s POS pokladními systémy a pomáhá zabraňovat krádežím a podvodům.
 • Integruje se systémy kontroly přístupu, alarmy, systémy správy budov a dalšími, které využívají I/O, interní události a TCP/IP události.
 • Vytvořte, importujte a použijte HTML stránky pro navigaci mezi různými pohledy nebo pro spuštění virtuálního matrixu v XProtect™ Smart a ve vzdálených klientech.

↑ Nahoru

Úvod | Produkty | Software | Milestone | XProtect Proffesional