Přejít na obsah
Úvod | Produkty | Software | Milestone | XProtect Proffesional

Záznamový server (Recording Server)

 • Souběžný vícekanálový záznám obrazu i zvuku
 • Podporuje formáty H.264, MJPEG a MPEG4 u kamer i video serverů
 • Automatická detekce typu kamery během nastavování
 • Až 64 instalovaných kamer; souběžný záznam a sledování záběrů až ze 64 kamer.
 • Záznamová technologie: rychlá a spolehlivá databáze obsahuje JPEG obrázky a MPEG-4 streamy včetně zvuku.
 • Rychlost záznamu: 30 a více snímků za vteřinu na jednu kameru, omezení představují pouze schopnosti kamery.
 • Kvalita záznamu závisí pouze na kameře nebo video serveru - software ji nijak neomezuje.
 • Kamery lze aktivovat až na okamžitou žádost uživatele.
 • Neomezená kapacita záznamu díky možnosti několika archivací denně.
 • Denní archivace databáze s možností automatického přesunu na síťový disk lokálního serveru - záběry přitom zůstanou stále dostupné pro prohlížení.
 • Vestavěná detekce pohybu v záběru v reálném čase nezávislá na kameře. Plně nastavitelná citlivost, oblasti záběru, které se mají vynechávat, aktivování záznamu se zrychlením počtu snímků za vteřinu, upozornění přes email nebo SMS.
 • Přednastavené pozice pro natočení a zoom kamery (Pan, Tilt, Zoom) - až 50 na jednu kameru.
 • Možnost automatického přechodu kamery do určité pozice a zoomu na danou událost.
 • Můžete kombinovat automatickou cestu pohybu kamery (patrolling) a okamžité nasměrování kamery do určité pozice a zoomu při události.
 • Každé kameře můžete nastavit více cest pro pohyb - například jinou cestu ráno, jinou odpoledne a jinou v noci.
 • PTZ skenování na zařízeních, která to podporují - prohlížení nebo záznam při pomalém přecházení z jedné pozice do jiné.
 • Patrolování mezi vybranými pozicemi s možností detekce pohybu
 • Pokud nastane definovaná událost, jsou automaticky odeslány vzdálené Matrix příkazy, které zobrazí živé záběry na vzdáleném počítači, pokud na něm běží Matrix Monitor nebo Smart Client se zásuvným modulem Matrix
 • Změny konfigurace "za chodu" zatímco stále probíhá záznam.
 • Upozorňování zvukem, emailem a SMSskou a patrolování jednotlivé kamery - oboje spouštěné v určitou hodinu nebo při určité události.
 • Záznamový server může běžet jako služba Windows nebo jako součást aplikace Live View Monitor.

Live View Monitor

Live View Monitor nabízí všechny funkce Záznamového serveru a ještě mnohem víc:

 • Lokální sledování živých záběrů.
 • Možnost poslouchat vícekanálový zvuk a funkce ztlumení (mute).
 • Sledování na dvou nebo třech monitorech díky okně Hotspot a Carousel zobrazení.
 • Sledování až 64 kamer současně, s možností obnovy obrazu pouze při pohybu.
 • Rychlost zobrazení: 30 a více snímků za sekundu pro každou kameru, omezeno pouze hardwarem.
 • Funkce rychlého prohlížení (Quick Browse) pro přehrání naposled zaznamenaného videa.
 • Spustit nebo zastavit jednu nebo všechny kamery ručně.
 • Aktivování až 8 předdefinovaných událostí na jednu kameru, můžete definovat globálně (pro všechny kamery zároveň) nebo pro určitou kameru.
 • Aktivování výstupních signálů na kameře nebo dedikovaných serverech.
 • Možnost schování tlačítka Administrator před ostatními uživateli
 • Zastavit patrolování kamery a ovládat pohyb kamery manuálně. Po určitém čase bez aktivity se kamera opět vrátí k automatickému patrolování.
 • Odeslat vzdálené příkazy Matrix, které vyvolají zobrazení živých video záběrů na vzdáleném počítači, na kterém běží Matrix Monitor nebo Smart Client se zásuvným modulem Matrix.
 • Možnost ovládání joystikem u kamer které to podporují.
 • Technologie IPIX pro PTZ v zaznamenaných záběrech.

Přehrávač záznamů (Recording Viewer)

 • Lokálně přehrává zaznamenané video záběry a zvuky na Záznamovém serveru (Recording Server).
 • Při přehrávání můžete sledovat až 16 časově synchronizovaných kamer.
 • K dispozici máte časovou osu se záznamy aktivity, můžete zvětšit záběry, které vás zajímají.
 • Okamžité prohledávání záběrů založený na datumu/čase a aktivitě/alarmu (detekce pohybu v záběru).
 • "Smart Search" na určité zóny záběru a objekty.
 • Můžete rychle vytvořit důkazní materiál ve formě tištěné zprávy s časem a datumem, JPEG obrázek nebo AVI film.
 • Exportujte audio záznamy do formátu WAV nebo AVI.
 • Exportujte video záběry digitálně zazoomované na oblast, která vás zajímá - zmenšíte tak i velikost exportovaného souboru.
 • Exportujte "Důkazní CD" obsahující databázi a Přehrávač záznamů (Recording Viewer) pro okamžité a snadné prohlížení záznamů příslušnými orgány.
 • Možnost šifrování a ochrany heslem exportovaných záběrů a souborů.
 • Možnost přidat komentář k exportovaným důkazům, také šifrované.
 • Přehrávání záznamů z analogových kamer.
 • Technologie IPIX pro natáčení a zoom v 360° v zaznamenaném záběru.

Obrazový server (Image Server)

 • Vzdálený přístup pomocí Smart a Remote klientů.
 • Vestavěný web server pro stahování a spouštění klientů a zásuvných modulů.
 • Založit jeden Master a několik Slave serverů.
 • Autentifikace přístupu na základě uživatelského účtu v Microsoft Active Directory nebo podle uživatelského jména a hesla v XProtect.
 • Autorizování přístupových práv každému uživateli zvlášť.
 • Uživatelské profily kontrolují přístup k: sledování živých záběrů, možnosti ovládání kamery, využívání přednastavených pozic kamer, kontrole výstupu, událostem a zvuku, přehrávání, exportu AVI, exportu JPG, exportu databáze, nastavení, editování přednastavených soukromých pohledů, editování veřejných pohledů.
 • Logy o exportovaných souborech podle uživatele a souborů.
 • Logy aktivity uživatelů podle času, místa a kamery.

PDA server

 • Vzdálený přístup pro PDA klienta.
 • Stará se o zalogování a požadavky mezi PDA klienty a Obrazovým serverem (Image Server)
 • Změna rozměrů video záběrů tak, aby vyhovovaly displeji PDA klienta.

HTTP server / Real-Time Feed server

 • Vzdálený přístup přes webový prohlížeč, aniž byste museli instalovat klientský software.
 • Sledování živých záběrů nebo záznamů z 1-4 kamer
 • Exportování videa do formátu AVI.
 • Autentifikace přístupu podle jména a hesla.
 • Autorizace přístupu jako "Anonymní", "Pouze definovaní uživatelé" s plným přístupem ke všem kamerám, nebo "Omezení uživatele na určité kamery")
 • Omezení přístupu k přehrávání a exportování ve formátu AVI
 • Logy aktivity uživatelů podle času a kamery.

Úvod | Produkty | Software | Milestone | XProtect Proffesional