Přejít na obsah
Úvod | Zabezpečovací systém NetBox | Modul pro správu událostí

Modul pro správu událostí (Event Management Subsystem) integruje širokou paletu fyzických a virtuálních vstupů, které spouští události a na ně navázané, uživatelem nastavené akce. Vstupy např. ze systému kontroly přístupů, ze systému správy video záběru nebo jiných systémů jsou zpracovány pomocí S2 NetBox event manageru.

Každá událost má alespoň jeden zdroj. Dělíme je na fyzické a virtuální. Jedním z obvyklých fyzických zdrojů jsou vstupy na alarmových aplikačních modulech (Application Blades) spojených s S2 Network Nodes (S2NN). Jiným příkladem jsou zónové vstupy na externích alarmových panelech.

Zdroje, které jsou analyticky odvozeny nazýváme virtuální. Třeba detekce pohybu ve video záběru nebo ztráta obrazu z kamery patří mezi obvyklé virtuální zdroje.

Uživatel může nastavit, aby určité události spouštěly určité akce. Příklady akcí jsou: zobrazení zprávy na monitorovací stanici, zahájení záznamu video záběrů, odeslání emailu, odeslání SMS na mobil, otevření nebo uzamčení dveří, nastavení kamery do určité pozice, změna úrovně poplachu a další. Aktivní události jsou graficky zobrazeny na plánech podlaží a na monitorovací obrazovce.

 
 

NetBox do své správy událostí a systému kontroly přístupů integruje poplachové panely monitorované z ústředny. Alarmy, které detekuje poplachový panel, mohou být zdrojem pro událost. Přístupy kontrolované kartou mohou určitým lidem umožnit deaktivaci poplachových panelů, nebo pokud poslední odcházející zapomene aktivovat alarm, lze to snadno provést na dálku přes rozhraní ve webovém prohlížeči, nebo můžete NetBox nastavit tak, aby upozornil a pak aktivoval poplachový panel automaticky v určitou hodinu.

Uživatelé nepotřebují nic jiného než standardní prohlížeč (Firefox, Internet Explorer) k tomu, aby mohli v reálném čase vidět zprávy o událostech, sledovat související video záběry a reagovat na ně. Uživatelé, kteří nesedí u počítače nebo v hlavní budově mohou dostat upozornění na události na mobilní telefon nebo na email a pak se přihlásit do systému a vyřešit situaci na dálku třeba přes internet. NetBox Monitoring Desktop poskytuje jednotný přístup k informacím pro lokální i vzdálené uživatele.

Pro rychlou změnu chování systému na určité události můžete použít ukazatel úroveň nebezpečí (Threat levels). Pouhou změnou úrovně nebezpečí může být nějaká budova okamžitě uzamčena nebo do ní můžete omezit přístup. Každá akce spojená s událostí může být navíc upravena podle úrovně nebezpečí.


Screenshoty webového rozhraní

NetBox Monitoring Desktop

Nahoru ↑

Úvod | Zabezpečovací systém S2 NetBox | Správa událostí